I en villighetserklæring bekrefter revisor at han/hun tar på seg oppdraget med å utføre revisjon av et selskap. Poenget er at myndighetene skal kunne forsikre seg om at revisjonspliktige selskaper har skaffet seg revisor før selskapet blir registrert. Dette er mindre relevant nå når aksjeselskaper ikke trenger revisor ved omsetning under 5 millioner.