Yrkesreiser er de reisene som er av fast karakter/en fast del av jobben. Eks: En elektriker som reiser mellom forskjellige jobber i løpet av den dag.