Kan et aksjeselskap / NUF velge hvem og hvor mye de vil betale utbytte til?

Nei, både AS og NUF må utbetale like stort utbytte (per aksje) til alle aksjeeiere uavhengig av aksjeklasse.

Ved delt eierskap bør man være obs på at noen eiere kan ønske å ta ut midlene i form av lønn, mens andre kan ønske å ta ut pengene i form av aksjeutbytte, eller ikke ta ut penger i det hele tatt og dermed utsette beskatningen.

Les mer: Lønner det seg å ta ut utbytte eller lønn?

Et alternativ for å omgå dette problemet om person A og B skal drive en virksomhet (selskap X) sammen, er at A og B oppretter hvert sitt holdingselskap. A og B kan være ansatt i sine respektive holdingselskaper, leie seg ut som konsulent til X og dermed fakturere selskap X for sin arbeidsinnsats fra holdingselskapene. Da vil A og B selv kunne bestemme hva de vil gjøre med pengene i sine respektive holdingselskap.

Les mer om holdingselskap.

Skriv kommentar

Relaterte begreper

Hva er Utbytte? Utbytte er en utdeling av overskudd fra et aksjeselskap eller NUF til eierne. Utbytte må deles ut me...

Relaterte artikler

Kan NUF / aksjeselskap utbetale utbytte når de vil? Et NUF kan fritt utbetale utbytte fortløpende hele året (dette er tilfelle for alle NUF stiftet i England, noe som gjelder de fleste NUF) så lenge sel...
Lønner det seg å ta ut utbytte fremfor lønn? Ikke nødvendigvis. Det er en fordel å ta ut lønn slik at din personlige inntekt kommer opp i ca kr 550 000 før skatt. Etter dette er det alltid fordel...
Kan jeg velge mellom å ta ut lønn eller utbytte? Ja, i henhold til Skatteetaten står enhver bedriftseier i utgangspunktet fritt til å velge mellom å betale ut lønn, utbytte eller begge deler. Vær imi...
Kan man ta ut skattefritt utbytte i et NUF / aksjeselskap? Ja, fra både AS og NUF kan man ta ut en viss prosentandel (skjermingsrente) av innbetalt aksjekapital skattefritt hvert år (skjermingsfradrag). Skjerm...
Kan et aksjeselskap / NUF velge hvem og hvor mye de vil betale utbytte til? Nei, både AS og NUF må utbetale like stort utbytte (per aksje) til alle aksjeeiere uavhengig av aksjeklasse.