Kapitalkrav og kostnader ved etablering av selskap

Utgiftene forbundet med å stifte et selkap er todelt. For det første har man minimumskapitalen som må skytes inn, for det andre er det selve stiftelseskostnadene som inkluderer gebyr til Brønnøysundregistrene og andre kostnader som konsulenthjelp til å fylle ut stiftelsespapirene og eventuelle revisorattestasjoner.

Aksjeselskap - totalt kapitalkrav kr 30.000

 • Aksjekapital på minimum kr 30.000 fra 2012 (tidligere kr 100.000). Merk at denne kan benyttes til å betale alle stiftelseskostnadene (de tre punktene under)
 • Kr 6.580 i gebyr til Brønnøysundregistrene for registrering av aksjeselskapet
 • Fra kr 1.000 og over for revisors godkjennelse av åpningsbalansen (Få banken til å bekrefte innskuddet av aksjekapitalen, revisor trenger ikke å gjøre dette fra 2012.
 • Konsulenthjelp til utarbeidelse av stiftelsespapirer inkludert bekreftelse av åpningspalensen, ca kr 5.000 + mva. Dette er ikke nødvendig da man kan utføre arbeidet selv.

Klar for å stifte AS? Gå hit: Stift aksjeselskap selv - Steg for steg

NUF - stiftelseskostnader fra kr 8580,-

 • Ved stiftelse av Ltd-selskap i England er minimum aksjekapital ett pund = ca 10 kroner.
 • Stiftelseskostnader a kr 2.742 i gebyr til Brønnøysundregistrene for registrering av selskapet.
 • I tillegg kommer ca kr 6.000 i stiftelseskostnader for hjelp til etablering av selskapet. Dette kan man ikke gjøre selv.

Enkeltpersonforetak - Gratis!

 • Ingen krav til kapital
 • Gratis registrering i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret)
 • Enkeltpersonforetak som driver med varehandel eller som sysselsetter mer enn fem fast ansatte må registreres i Foretaksregisteret hvor gebyret er kr 2193 ved elektronisk søknad via Altinn.no.

Klar for å stifte ditt ENK? Gå hit: Stift ditt enkeltpersonsforetak

Ansvarlig selskap - Stiftelseskostnader fra kr 2580,-

 • Ingen krav til kapital
 • Stiftelseskostnader a kr 2580 i gebyr til Brønnøysundregistrene for registrering av selskapet

Samvirkeforetak (SA) - Stiftelseskostnader fra kr 6000,-

 • Ingen krav til kapital
 • Stiftelseskostnader a kr 6000 i gebyr til Brønnøysundregistrene for registrering av selskapet

Kilder: Aksjeloven, Foretaksregisterloven

Kommentarer

Artikkelen sier dette angående NUF:
I tillegg kommer ca kr 6.000 i stiftelseskostnader for hjelp til etablering av selskapet. Dette kan man ikke gjøre selv.

Dette er misvisende! Selvsagt kan man gjøre dette selv! En kan opprette et Ltd selskap i UK, dette koster fra £40 og oppover hos "company formation" agents i England, pluss en årlig kostnad på kanskje rundt £50 for adresse i England dersom du ikke har dette. Når Ltd selskapet er ferdig kan du registrere NUF som avdeling av dette.

Dersom du bruker et norsk selskap til å gjøre alt dette for deg koster det nok for 6000kr, men bruker du et engelsk et er prisene som beskrevet over.

Forutsetter at de aller fleste ikke ønsker eller er i stand til å gjøre det over. Anbefaler også å opprette AS isteden.

Hva folk ønsker eller er i stand til er ikke det samme som hva som er mulig. Poenget mitt er at artikkelen sier at det ikke er mulig. Dette er feil. Det *er* mulig, men man kan kanskje heller si at selv om det er mulig, er det kanskje litt vanskelig for folk flest. Når en skriver til på web'en må en huske at ikke alle er "folk flest"...

Savner informasjon om samvirkeforetak (SA)

Hvilken type info ser du etter? Spør gjerne.

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Låne til eget AS Du skal gjøre en større investering i ASet ditt og skal gå inn med egne midler. Hva gjør du? Det finnes to alternativer for å tilføre aksjeselskapet...
Kapitalkrav og kostnader ved etablering av selskap Utgiftene forbundet med å stifte et selkap er todelt. For det første har man minimumskapitalen som må skytes inn, for det andre er det selve stiftelse...
Hva er kostnaden ved å etablere aksjeselskap (AS)? Kostandene for å etablere et aksjeselskap (AS) er som følger: Den eneste koster med å starte aksjeselskap er kr 5320,- (ingen mva). Dette for å regist...
Stiftelse av aksjeselskap - Steg-for-steg Dette er en steg for steg guide for stiftelse av ditt AS.
2. Stifte aksjeselskap - Åpning av Bankkonto Åpning av bankkonto for stiftelse av aksjeselskap
Selskapsform for konsulenter Med konsulent mener vi her en selvstendig næringsdrivende som kun leier ut sin egen arbeidskraft, og som ikke er ansatt i selskapet/selskapene man arb...