Krav til revisor - revisjonsplikt aksjeselskap, NUF, ENK

Aksjeselskap, NUF og enkeltpersonforetak må kun ha revisor ved omsetning over 5 millioner. Revisjonsplikten for aksjeselskap med lav omsetning bortfalt fra og med regnskapsåret 2011.

Ansvarlig selskap må i utgangspunktet kun ha revisor ved omsetning over 5 millioner, men må likevel ha revisor dersom alle deltakerne er aksjeselskap eller andre selskap med begrenset ansvar.

Omsetningsgrensen på 5 millioner gjelder per regnskapsår. Revisjonsplikten inntrer fra og med påfølgende regnskapsår etter at omsetningsgrensen er oversteget. Dersom driftsinntektene i to påfølgende regnskapsår synker under beløpsgrensen, faller revisjonsplikten bort med virkning fra og med det tredje regnskapsåret.

Kilde: Regnskapsloven § 2-1

Kommentarer

Hei. I bygda vår skal vi etablere en Montessoriskole siden kommunen legger ned den offentlige skolen. Vi skal ha stiftelsesmøte om en uke. Det etableres som et samvirkeforetak. Er det da krav om revisor, eller følger det beløpsgrensen på 5mnok i omsetning?

Av praktiske grunner stiftes selskapet med kapital fra styremedlemenne siden Kunnskapsdepartementet krever 30 000 i kapital ved innsendelse av søknad om skoledrift. Jeg tolker det som upromlematisk i forhold til loven om samvirkeforetak at 5 personer kjøper 30 andeler a 1000 kr nå ved stiftelse og at vi øker kapitalen senere ved å utstede flere andeler til alle i bygda som ønsker å bidra. Vi må vel da sende melding til Brønnøysund om kaptialforhøyelse og eventuelt legge ved medlemsregister (oversikt over utstedte andelsbevis). Det formelle rundt dette kommer selvsagt frem i vedtektene.

På forhånd takk.

Hei Ole Christoffer,

Beklager sent svar. Ja, dette bør ikke være noe problem.

Det er normalt ikke noe krav om revisor for samvirke foretak. Men ved omsetning over 5 millioner, eller ved spesielle typer drift vil dette kunne trå i kraft.

Det hender også at man blir påkrevd å ha revisorgodkjent regnskap ved søknad om stønader og innovasjonsmidler.

Endringer av kapital må som du sies meldes inn via en endringsmelding til enhetsregisteret.

Se også samvirke.org for mye god informasjon rundt samvirke foretak.

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Hvordan velge bort revisor for aksjeselskap Alle som driver aksjeselskap med omsetning under 5 millioner i året kan fra og med regnskapsåret 2011 unngå revisjon av regnskapet.
Frist for fravalg av revisor for aksjeselskap Driver du aksjeselskap og ønsker å slippe revisjon av regnskapet for 2011 men enda ikke har sendt melding til Foretaksregisteret begynner det å has
Krav til revisor - revisjonsplikt aksjeselskap, NUF, ENK AS, NUF og enkeltpersonforetak må kun ha revisor ved omsetning over 5 millioner. Ansvarlig selskap må i utgangspunktet kun ha revisor ved omsetning ov...
Starte AS uten revisor Fra og med 1. Juli kan man starte et aksjeselskap uten revisor. Det vil si at man kan gjøre alt selv direkte mot bank og Altinn.no.