Lønner det seg å ta ut utbytte fremfor lønn?

Ikke nødvendigvis. Det er en fordel å ta ut lønn slik at din personlige inntekt kommer opp i ca kr 550 000 før skatt. Etter dette er det alltid fordelaktig å ta ut kapital fra selskapet i form av utbytte.

Beløpet 550 000 grunner i maksimalt uttelling med tanke på oppspart offentlig pensjon. Man tjener opp pensjonsrettigheter fra det offentlige på 18,1% av lønn opp til 7,1G (=ca 550 000 i 2011). Ser man kun på det skattemessige, altså penger på kort sikt, vil grensen være kr 471 200 (innslagspunktet for toppskatt, trinn 1).

Dette gjelder forøvrig kun dersom dette er din eneste lønnsinntekt. Mottar du lønn fra annen arbeidsgiver må du trekke fra denne lønnen på beløpene over.

Effektive skattesatser (inkludert arbeidsgiveravgift 14,1% på lønnsinntekt):
Lønn inntil toppskattetrinn 1: 43.73% (alltid fordelaktig med lønn)
Utbytte: 48,16% (28% selskapsskatt + 28% utbytteskatt)
Lønn mellom toppskattetrinn 1 og 2: 51,62%
Lønn ut over toppskattetrinn 2: 54,25%

OBS: Rådene ovenfor er gitt med utgangspunkt i arbeidsgiveravgift på 14,1%. Ved lavere arbeidsgiveravgift kan rangeringen mellom lønn og utbytte være annerledes.

Så lenge det kun er en eier i selskapet er dette problemfritt. Men har man flere eiere vil det bli vanskeligere da man ikke kan velge å kun utbetale utbytte til en aksjeeier. Lønn til en eier og utbytte til en annen er altså ikke mulig. Det finnes imidlertid tilpasningsmuligheter til dette problemet. Les mer om hvordan man ved bruk av holdingselskaper noen eiere kan få utbytte mens andre kan få lønn.

Andre faktorer å ta i betraktning:
Kan man fritt velge mellom å ta ut utbytte eller lønn?
Utbyttebegrensninger for aksjeselskaper

Kilder:
NAV Pensjon
Regjeringen.no: Skattesatser 2011 og 2012

Skriv kommentar

Relaterte begreper

Hva er Utbytte? Utbytte er en utdeling av overskudd fra et aksjeselskap eller NUF til eierne. Utbytte må deles ut me...

Relaterte artikler

Kan NUF / aksjeselskap utbetale utbytte når de vil? Et NUF kan fritt utbetale utbytte fortløpende hele året (dette er tilfelle for alle NUF stiftet i England, noe som gjelder de fleste NUF) så lenge sel...
Lønner det seg å ta ut utbytte fremfor lønn? Ikke nødvendigvis. Det er en fordel å ta ut lønn slik at din personlige inntekt kommer opp i ca kr 550 000 før skatt. Etter dette er det alltid fordel...
Kan jeg velge mellom å ta ut lønn eller utbytte? Ja, i henhold til Skatteetaten står enhver bedriftseier i utgangspunktet fritt til å velge mellom å betale ut lønn, utbytte eller begge deler. Vær imi...
Kan man ta ut skattefritt utbytte i et NUF / aksjeselskap? Ja, fra både AS og NUF kan man ta ut en viss prosentandel (skjermingsrente) av innbetalt aksjekapital skattefritt hvert år (skjermingsfradrag). Skjerm...
Kan et aksjeselskap / NUF velge hvem og hvor mye de vil betale utbytte til? Nei, både AS og NUF må utbetale like stort utbytte (per aksje) til alle aksjeeiere uavhengig av aksjeklasse.