Må det betales overtid til ansatte?

Ja, ved jobbing utover 9 timer pr døgn (24 timer) eller 40 timer pr uke (7 dager) må det betales 40% ekstra i overtidsgodtgjørelse. Lunsjpauser regnes forøvrig ikke som arbeidstid med mindre arbeidstakere må oppholde seg på arbeidsplassen eller arbeidsplassen ikke har tilfredsstillende pauserom. Dersom det er avtalt kortere normalarbeidstid enn dette vil differansen være mertid som ikke gir krav på overtidsgodtgjørelse.

Eksempel: Det er avtalt normalarbeidstid på 37,5 timer i uka (eks lunsj, normalt i de aller fleste arbeidsavtaler). Dersom arbeidstaker jobber 43 timer en uke, og ikke mer enn 9 timer noen dager vil 2,5 timer være mertid som ikke kan kreves overtidsbetalt for, mens det overskytende på 3 timer må betales overtid for.

Det er ikke noen krav om overtid på natt eller helligdager i følge arbeidsmiljøloven, med mindre tidsgrensene nevnt ovenfor er oversteget.

Dette gjelder dersom annet ikke er avtalt i arbeidsavtale eller tariffavtale. Det er imidlertid ofte ansatte er organisert og man må da følge tariffavtalen da denne ofte har andre krav enn arbeidsmiljøloven.

Kilder:
Arbeidsmiljøloven §10-6 (overtid)
Arbeidsmiljøloven § 10-10 (søndag og helligdagsarbeid)

Skriv kommentar