Registrere deg i moms-/mvaregisteret?

Dette kan gjøres via det elektroniske skjemaet "Samordnet registermelding" på Altinn.no.

Ha klar en formening om hvor mye salg du regner med å ha fremover samt når du kommer til å gå med overskudd. Dette da det må fylles ut i skjemaet.

Kryss av for ”elektronisk innlevering av terminoppgave” slik at du kan levere oppgaven på Altinn.no og ikke må sende denne per papir.

Før du registrerer deg må du imidlertid være sikker på at selskapet skal registreres. Les mer om hvem som er momspliktig og når man skal registrere seg i merverdiavgiftsregisteret

Kommentarer

Spørsmålet er knyttet et småbruk der innmarken leies bort. Inntekten fra denne har jeg forstått at er unntatt fra momsplikt. Denne er uansett langt under 50.000-kronersgrensen. I år er det utgifter som er større enn leieinntekten.
Hvis det hugges tømmer i skogen som gir en inntekt av dette på 50.000 inkl. moms, vil dette utløse momsplikt? Når momsen på utgiftene trekkes fra tømmeroppgjøret, vil nettoen bli under kr. 50.000.

Fakturerer du over kr 50 000 eks mva ut til kunder i løpet av 12 mnd, så skal du registreres i mvaregisteret. Du skal aldri fakturere noen mva før du er registrert.

Hei, jeg har registrert og driver med to virksomheter under en enhet. En virksomhet blir mva registrert, og den andre er unntatt fra mva. Jeg bare lurer på om når kjøper jeg noen varer/tjenester eller selger varer/tjenester skal jeg be leverandør at utstede faktura til virksomhetsnavn eller til bedriftsnavn? Konkret selskap hetter DTIP Consulting AS, og en av de to virksomheter som blir mva registrert hetter Elefant Bilvask AS.På forhånd takk for svar.

Usikker på om jeg skjønner spørsmålet. Fakturaen stiles til AS'et som kostnaden gjelder.

Jeg har forstått det slik at når man har passert 50 000kr så skal man betale mva. Men er dette i løpet av en 12mnd periode, eller om du bruker f.eks 2 år på å nå denne summen? Eller begynner man på nytt med null etter 12 mnd? Eventuelt er det fra 1.januar-31.des man regner?

Omsetningsgrensen på kr 50 000 gjelder i løpet av en periode på 12 måneder. Det er til enhver tid omsetningen de siste 12 månedene som er avgjørende, og det er når du har oversteget omsetningsgrensen i løpet av de siste 12 månedene at du skal registrere deg.

SMBinfo

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Skatt og avgiftssatser 2011 og 2012 Tabellen under viser skattesatsene som gjelder for 2011 samt satser for 2012 i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett. Vi har valgt ut de...
Er selskapet momspliktig? De fleste er momspliktig etter å ha passert en omsetning på kr 50 000,- i løpet av en periode på 12 måneder. Dette følger av hovedregelen i Merverdiav...
Hva er de forskjellige momssatsene og hvor store er de? Hovedregelen i Merverdiavgiftsloven §3-1 er at all omsetning av varer og tjenester er merverdiavgiftspliktig. Det finnes imidlertid en del unntak fra...
Selskapet selger kun tjenester/varer til utlandet, er vi momspliktig? Her må det skilles mellom 1) om selskapet er momspliktig, og 2) om det skal beregnes merverdiavgift på salget. Hvorvidt selskapet er momspliktig kom...
Registrere deg i moms-/mvaregisteret? Dette kan gjøres via det elektroniske skjemaet "Samordnet registermelding" på Altinn.no. Ha klar en formening om hvor mye salg du regner med å ha frem...
Hva er moms/merverdiavgift? Moms og merverdiavgift (MVA), er begge ord for en forbruksavgift. Det er altså en avgift på penger man bruker i motsetning til inntektsskatt som er en...