Sammenligning av selskapsformer

Sammenlign selskapsformene og finn den som passer det best.

SMBinfo presenterer både positive og negative sider ved alle selskapsformer slik at du best kan velge den som passer deg.  Dette har vi muligheten til da vi ikke selger stiftelse av selskaper.

Vi gir dessuten oppskrifter på hvordan du kan stifte bedrift.

Aksjeselskap NUF ENK ANS/DA
Ingen minimum aksjekapital Kr 30.000,- inkl stiftelseskostnader fra 01.01.2012
Totalt kapitalbehov ved stiftelse Kr 30.000 ca kr 9.000 Gratis! Kr 2193
Begrenset personlig ansvar Ubegrenset Ubegrenset
Ingen revisor ved lav omsetning
Lave formalitetskrav ifm drift Høyest Middels Middels
Antall eiere En eller flere En eller flere En To eller flere
Fleksible skatteregler Nei
Gode trygderettigheter Dårlige Dårlige
Statens satser ved reise Begrenset Begrenset
Fradrag for utdanning Nei Nei
Anerkjent selskapsform Nei

Artikler

Enkeltpersonforetak kan bare velges dersom virksomheten skal ha en eier. Ved flere eiere må man velge aksjeselskap, NUF eller ansvarlig selskap.


Her er en oversikt over de viktigste forskjellene mellom selskapsformene aksjeselskap og NUF:


Ja, eier du et NUF i dag kan du starte et AS og disse to kan så slås sammen.

(Oppdatering, fra 2013 blir det enda enklere å slå sammen ett NUF til AS. Les Skattefri omdannelse av NUF til AS)

Hvor enkelt er det å funsjonere/slå sammen mitt nye AS og mitt gamle NUF?

Det er ikke vanskeligere enn å slå sammen to norske askjeselskap.


Ansvarlig selskap kan bare velges dersom virksomheten skal ha to eller flere eiere. Ved en eier må det velges aksjeselskap, NUF eller enkeltpersonforetak.

Fordeler med aksjeselskap og NUF


Forslaget fra regjeringen om ny minimum aksjekapital på kr 30.000 ble 16. Desember 2011 vedtattmedvirkning fra og med 01.12.2012.


Aksjeselskap og NUF er egne juridiske enheter hvor økonomien til selskapet er separat fra eiernes private økonomi. Eierne risiskerer derfor, i motsetning til enkeltpersonforetak, kun innskutt kapital dersom virksomheten går konkurs.

Enkeltpersonforetak og innehaver (eier) er en og samme juridiske enhet. Innehaver har derfor ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens forpliktelser. Dette innebærer at alle personlige eiendeler i verste fall vil kunne gå tapt.


Stiftelsen av aksjeselskap øker fra 13 946 i 2010 til 16 249 i 2011, mens stiftelse av NUF og enkeltpersonforetak går nedDette er en naturlig forflytning i forbindelse med aksjeselskap  kan velge bort revisjon.


Aksjekapitalens størrelse har lenge vært en stor diskusjon. Senest i 1997 ble den økt fra 50 000,- til 100 000,- slik at selskapsformen skulle være mindre tilgjengelig og slik at man skulle få flere seriøse deltakere.

Aksjekapitalens betydning for antall aksjeselskap

Sammen med andre regler for tilsvarende selskapsformer i landene rundt oss ga dette en oppblomstring av NUF, aksjeselskap stiftet i utlandet. Historisk har også dette gjort at mange frie yrker og håndverkere har valgt/måttet benytte seg av ENK og ansvarlig selskap (ANS/DA).


Spørsmål fra leserne


Nei.*

*Ikke så lenge du har færre enn 5 leiligheter eller mindre enn 500 kvm næringslokaler har Skatteetaten uttalt at dette ikke regnes som såkalt næringsvirksomhet og dermed beskattes inntektene med kun 28% om du eier leilighetene privat.Ja, alle ansatte har om de ønsker det krav på tre ukers sammenhengende ferie i løpet av månedene juni, juli, august eller september. Dersom ansatt og arbeidsgiver ikke blir enig om når ferien skal avvikles bestemmes ferieavviklingen av arbeidsgiver. Arbeidstaker har imidlertid krav på beskjed om når ferien skal avvikles senest 2 måneder før ferien starter.

Resten av ferien kan, dersom enighet ikke oppnås, avvikles når det passer for arbeidsgiver, forutsatt minimum 2 måneders varsel.

Kilde: FerielovenÅ slette selskapet i Norge er veldig enkelt. Man trenger kun en generalforsamling som vedtar avviklingen og som fastsetter avviklingsdato.

Man trenger ikke å levere årsregnskap, men man må levere en avsluttende selvangivelse/ligning. Har man ikke hatt aktivitet holder det ofte med et brev til Skatteetaten hvor nullaktivitet og avvikling forklares.

For sletting av morselskapet i utlandet anbefales at dette gjøres via firmaet du stiftet NUFet fra.Jeg er utdannet mekaniker med fagbrev og erfaring og vurderer å starte mitt eget enkeltmannsforetak. I den forbindelse lurer jeg på følgende:

Hvilke muligheter det er for å danne enkeltmannsforetak og hvordan?

Stiftelse av et enkeltmannsforetak er meget enkelt. Hvem som helst kan starte et enkeltmannsforetak. Selve stiftelsen av enkeltmannsforetaket utløser dessuten ikke krav om innlevering av ligning for enkeltmannsforetaket, men ved aktivitet i selskapet kreves dette.Ja, ved jobbing utover 9 timer pr døgn (24 timer) eller 40 timer pr uke (7 dager) må det betales 40% ekstra i overtidsgodtgjørelse. Lunsjpauser regnes forøvrig ikke som arbeidstid med mindre arbeidstakere må oppholde seg på arbeidsplassen eller arbeidsplassen ikke har tilfredsstillende pauserom. Dersom det er avtalt kortere normalarbeidstid enn dette vil differansen være mertid som ikke gir krav på overtidsgodtgjørelse.Det er det stortsett samme reglene for alle selskaper, både ANS, NUF og AS.*

Både aksjeselskap, NUF og enkeltpersonsforetak har de samme innsendingsdato uavhengig av selskapsform.

Dette gjelder momsoppgaver, terminoppgaver for lønn, ligningspapirer og årsregnskap. AS må i tillegg levere en aksjonærregisteroppgaver.

Hvile bankkontoer må selskapet opprette?

I tillegg til driftskontoen er det er kun krav om en egen konto til skattetrekket til ansatte. Denne er også ofte stengt for betaling ut til andre kontoer enn kemnerkontorenes kontonummere.Nei, både AS og NUF må utbetale like stort utbytte (per aksje) til alle aksjeeiere uavhengig av aksjeklasse.

Ved delt eierskap bør man være obs på at noen eiere kan ønske å ta ut midlene i form av lønn, mens andre kan ønske å ta ut pengene i form av aksjeutbytte, eller ikke ta ut penger i det hele tatt og dermed utsette beskatningen.

Les mer: Lønner det seg å ta ut utbytte eller lønn?