Selskapsform og eiers ansvar

Aksjeselskap og NUF er egne juridiske enheter hvor økonomien til selskapet er separat fra eiernes private økonomi. Eierne risiskerer derfor, i motsetning til enkeltpersonforetak, kun innskutt kapital dersom virksomheten går konkurs.

Enkeltpersonforetak og innehaver (eier) er en og samme juridiske enhet. Innehaver har derfor ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens forpliktelser. Dette innebærer at alle personlige eiendeler i verste fall vil kunne gå tapt.

Ansvarlig selskap innebærer på samme måte som enkeltpersonforetak ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens forpliktelser. Det skilles mellom to forskjellige typer ansvarlig selskap, ANS og DA:

  • ANS (ansvarlig selskap): Alle deltakere (eiere) har fullt personlig ansvar for alle forpliktelser. En kreditor kan derfor henvende seg mot hvilken som helst deltaker for full inndrivelse av selskapets gjeld.
  • DA (delt ansvar): Deltakerne er kun ansvarlig for sin andel av selskapets gjeld. For eksempel dersom en deltaker har en 20% andel i selskapet kan kreditor kun kreve 20% fra denne deltakeren. Et DA er derfor mindre risikabelt enn et ANS.

Skriv kommentar

Relaterte artikler

Fordeler og ulemper - Aksjeselskap og NUF vs enkeltpersonforetak Enkeltpersonforetak kan bare velges dersom virksomheten skal ha en eier. Ved flere eiere må man velge aksjeselskap, NUF eller ansvarlig selskap.
Hva er kostnaden ved å etablere aksjeselskap (AS)? Kostandene for å etablere et aksjeselskap (AS) er som følger: Den eneste koster med å starte aksjeselskap er kr 5320,- (ingen mva). Dette for å regist...
Fordeler og ulemper - Aksjeselskap og NUF vs ansvarlig selskap Ansvarlig selskap kan bare velges dersom virksomheten skal ha to eller flere eiere.
Kun kr 30.000 i aksjekapital for aksjeselskap f.o.m 2012 Forslaget fra regjeringen om ny minimum aksjekapital på kr 30.000 ble 16. Desember 2011 vedtattmedvirkning fra og med 01.12.2012.
Starte AS uten revisor Fra og med 1. Juli kan man starte et aksjeselskap uten revisor. Det vil si at man kan gjøre alt selv direkte mot bank og Altinn.no.
Selskapsform og eiers ansvar Aksjeselskap og NUF er egne juridiske enheter hvor økonomien til selskapet er separat fra eiernes private økonomi.